Calendar ortodox 28 ianuarie 2021. Sfântul Efrem Sirul. Rugăciunea pe care trebuie s-o rosteşti azi pentru iertarea păcatelor şi depăşirea necazurilor

În această zi este prăznuit unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai creştinătăţii, Sfântul Efrem Sirul. Azi este bine să rosteşti rugăciunea Sfântului Efrem Sirul pentru iertarea păcatelor şi depăşirea necazurilor.

Ortodoxe: Sfântul Efrem Sirul
Greco-catolice: Sf. cuv. Efrem Sirul; [Sf. Toma de Aquino]

Romano-catolice: Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **;

Fer. Olimpia, călug. m. autentică, părinţii săi fiind creștini. Mai mult, Sfântul Efrem a crescut sub îndrumarea Sfântului Iacob, primul episcop din Nisibis, ales în 308. Efrem este botezat de tânăr și apoi hirotonit diacon.

Înzestrat cu darul lacrimilor și cu un enorm talent poetic pe care îl pune în slujba lui Dumnezeu, Sfântul Efrem își începe astfel lucrarea sa de conducere a oamenilor spre Hristos.

După ce orașul scapă de trei asedii ale perșilor, împăratul Iulian Apostatul, în urma unei campanii militare dezastruoase, este silit să încheie o pace prin care cedează Nisibisul perșilor. Sfântul Efrem se refugiază astfel în Edessa, unde și trece la Domnul în 373 sau 379, după ce, într-o călătorie la Cezareea Capadociei, se întâlnește cu Sfântul Vasile cel Mare. A avut parte de o înmormântare discretă, în cimitirul în care erau înhumați străinii.

Sfântul Efrem Șirul a făcut foarte multe comentarii la Sfânta Scriptură. În original se păstrează câteva comentarii la primele două cărți biblice: Facerea și Ieșirea. Cea mai cunoscută compoziție a sfântului este rugăciunea care îi poartă numele și care a intrat și în slujbele Bisericii din Postul Mare.

Calendar ortodox 28 ianuarie 2021. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă.

Sursa: romania tv